dimecres, 20 d’abril de 2016

Quizlet, una eina per aprendre i jugar alhora

Si volem utilitzar les TIC per ajudar-nos a l’hora de preparar unes classes de llengua catalana més amenes, l’eina Quizlet ens permet crear diversos jocs de manera gratuïta.

En primer lloc, podem generar una sèrie de targetes que relacionin conceptes a l’apartat Create a Study Set: en general, es tracta d’introduir i integrar el lèxic nou (una paraula amb la seva definició), amb dificultat variable segons el nivell dels estudiants; tot i així, també es pot utilitzar per connectar altres qüestions, com, per exemple, autors i obres rellevants, endevinalles amb les respostes corresponents, frases fetes o refranys i el seu significat, figures retòriques amb exemples, etc. Aquestes darreres opcions són especialment interessants en el cas que siguin els mateixos alumnes els responsables de la creació de les targetes.

A l’hora de posar-lo en marxa, hi ha l’apartat d’estudi (Study) i el de joc (Play). Quant al primer, l’eina ens ofereix diverses possibilitats per facilitar l’adquisició de conceptes: a partir de la visualització de les dues cares de les targetes, escriure la definició corresponent al concepte proporcionat o el mateix nom del concepte partint de la definició, transcriure la resposta que se sent -de manera que els alumnes puguin escollir a partir del que els sigui més fàcil segons si aprenen a partir del sentit de la vista (Cards) o l’oïda (Speller)-, i, finalment, un test d’opcions múltiples, escriptura, veritable/fals i de relacionar

Pel que fa al vessant lúdic, hi ha un joc que consisteix a superposar els conceptes que apareixen dispersos per la pantalla per tal d’anar-los eliminant fins a quedar sense (Scatter) i un que consisteix a escriure la resposta en un temps determinat, i que té l’aspecte d’un videojoc ambientat a l’espai (Gravity). El professor pot convidar-hi els alumnes, que aniran guanyant punts a la classificació.


L’aplicació, que està en anglès, és accessible a l’ordinador i al mòbil (iOS, Android). Amb la versió de pagament, a més, també se’ns permet incloure-hi imatges i arxius de so enregistrats per nosaltres i seguir l’activitat dels alumnes, però la més senzilla és prou interessant per introduir-la a l’aula, ja que el fet que tant el professor com els estudiants puguin crear jocs n’enriqueix les possibilitats.