dilluns, 25 d’abril de 2016

Kahoot!
Kahoot és una eina que permet al docent dissenyar un conjunt de preguntes de resposta múltiple. A l’aula es projecten aquestes preguntes des del portal web, al projector, i els alumnes participen de l’activitat des del seu telèfon mòbil, al qual hi ha descarregat l’aplicació. Si els alumnes no es troben en el mateix espai físic, cada un d'ells ho pot veure a la pantalla del seu ordinador. L’aplicació planteja el test com un joc i hi ha un temps estipulat per a cada pregunta. A la pantalla principal hi apareix la pregunta i quatre possibles respostes (s’hi poden incloure imatges) i els alumnes, des del mòbil, hi veuen les quatre possibles respostes (representades amb quatre colors diferents). Quan s’ha respost una pregunta, l’aplicació mostra a la pantalla gran el resultat a la pregunta i ensenya un gràfic amb percentatges que mostren la quantitat de persones que han resposta a cada pregunta. Al final del joc mostra també un rànquing dels resultats de tots els participants. Els tests creats amb l’aplicació es poden compartir, col·laborant així en una comunitat que permet desenvolupar activitats pedagògiques en l’espai presencial i en els CVA (coincidint en el temps, és clar).


És, doncs, una bona eina de gamificació per a utilitzar a l’aula presencial i no presencial i que es pot fer servir en moments diversos: com a activitat de diagnosi (per saber els coneixements previs de l’alumnat) o com a activitat avaluadora (per saber els coneixements generals que té el grup sobre un tema ja treballat). En un moment donat, l’activitat pot incloure que siguin els propis alumnes qui elabori les preguntes per a la resta del grup.Per a fer servir aquesta aplicació cal disposar d'un ordinador amb connexió a internet (a l'aula presencial també projector, per tal que tothom vegi les preguntes) i que cada alumne tingui un smartphone amb l'aplicació instal·lada. La persona que hagi generat el test disposa d'un codi amb el qual els alumnes poden accedir al test des de l'aplicació.

Així és com funciona Kahoot!: https://www.youtube.com/watch?v=5mRzrjbM6aw