dimecres, 20 d’abril de 2016

Periscope com a eina didàctica

Malgrat que molts usuaris coneixen Periscope a causa de la propaganda que n'han fet esportistes mediàtics, es poden trobar usos didàctics lligats a aquesta aplicació.

L'atractiu principal de Periscope és que permet compartir i consultar vídeos en directe i facilita la interacció entre els usuaris que segueixen l'enregistrament i els que el produeixen. A més, la difusió dels vídeos pot ser pública, si es vol que hi tinguin accés tots els usuaris de l'aplicació, o privada, si només es desitja compartir amb determinades persones.

Pel que fa a l'ús de Periscope com a recurs didàctic, considero que el seu potencial va lligat, sobretot, a l'ensenyament fora de l'aula a partir entorns virtuals. Així, mitjançant l'aplicació, es poden fer algunes de les següents tasques: exposicions orals interactives, debats, entrevistes o xerrades amb experts en alguna matèria, repàs de continguts o aclariment de dubtes, classes a distància...

En canvi, en situacions d'ensenyament presencial, considero que l'única característica destacada (i exclusiva) de Periscope és que permet accedir a un ampli ventall de vídeos i notícies en temps real i generar activitats a partir dels visionats.

Amb tot, crec que Periscope pot ser un recurs educatiu rellevant gràcies a la creació d'interaccions múltiples, instantànies i de qualitat que no oferien altres aplicacions relacionades amb la difusió de continguts audiovisuals.