dilluns, 25 d’abril de 2016

Kahoot!
Kahoot és una eina que permet al docent dissenyar un conjunt de preguntes de resposta múltiple. A l’aula es projecten aquestes preguntes des del portal web, al projector, i els alumnes participen de l’activitat des del seu telèfon mòbil, al qual hi ha descarregat l’aplicació. Si els alumnes no es troben en el mateix espai físic, cada un d'ells ho pot veure a la pantalla del seu ordinador. L’aplicació planteja el test com un joc i hi ha un temps estipulat per a cada pregunta. A la pantalla principal hi apareix la pregunta i quatre possibles respostes (s’hi poden incloure imatges) i els alumnes, des del mòbil, hi veuen les quatre possibles respostes (representades amb quatre colors diferents). Quan s’ha respost una pregunta, l’aplicació mostra a la pantalla gran el resultat a la pregunta i ensenya un gràfic amb percentatges que mostren la quantitat de persones que han resposta a cada pregunta. Al final del joc mostra també un rànquing dels resultats de tots els participants. Els tests creats amb l’aplicació es poden compartir, col·laborant així en una comunitat que permet desenvolupar activitats pedagògiques en l’espai presencial i en els CVA (coincidint en el temps, és clar).


És, doncs, una bona eina de gamificació per a utilitzar a l’aula presencial i no presencial i que es pot fer servir en moments diversos: com a activitat de diagnosi (per saber els coneixements previs de l’alumnat) o com a activitat avaluadora (per saber els coneixements generals que té el grup sobre un tema ja treballat). En un moment donat, l’activitat pot incloure que siguin els propis alumnes qui elabori les preguntes per a la resta del grup.Per a fer servir aquesta aplicació cal disposar d'un ordinador amb connexió a internet (a l'aula presencial també projector, per tal que tothom vegi les preguntes) i que cada alumne tingui un smartphone amb l'aplicació instal·lada. La persona que hagi generat el test disposa d'un codi amb el qual els alumnes poden accedir al test des de l'aplicació.

Així és com funciona Kahoot!: https://www.youtube.com/watch?v=5mRzrjbM6aw


divendres, 22 d’abril de 2016

Adobe Slate: crea la teva pròpia història visual

 Adobe SlateAdobe Slate  és una aplicació que permet dissenyar narratives visuals i presentacions hipermèdia. 
A partir d'imatges permet dissenyar una història visual interactiva que es pot aplicar a múltiples opcions: una recepta, un diari personal, notícies, instruccions..., o qualsevol tipus de narració.

Permet dissenyar i combinar paraules i imatges d'una forma divertida i senzilla, incloent-hi botons que motivin al públic a participar.

Amb una interfície clara i funcional ofereix un resultat visualment molt atractiu que capta ràpidament l'atenció. I permet comprovar com a través del text, la imatge i la interactivitat es pot comunicar de manera efectiva.
El seu desplaçament és vertical, la qual cosa optimitza la visualització en dispositius mòbils i manté el seu impressionant aspecte en qualsevol dispositiu que sigui utilitzat.

Gratuïta i disponible per a iOS.

dijous, 21 d’abril de 2016

Lensoo Create o com fer presentacions fàcilment
Entre totes les aplicacions que podem fer servir per fer presentacions ens trobem amb Lensoo Create. Lensoo Create és una app que converteix la tauleta en una pissarra virtual i alhora l'usuari pot enregistrar un àudio amb l'explicació. Aquestes presentacions es poden compartir per correu electrònic o en les xarxes socials.

L'aplicació és molt fàcil d'usar. Permet canviar el tipus de pissarra, inserir text, pdf, imatges, figures geomètriques i anar passant de pantalla en pantalla.

Des d'un punt de vista pedagògic es pot fer servir tant des de la vessant del docent com la de l'alumne. El docent la pot aprofitar per a les flipped classroom i l'alumne la pot fer servir com a suport en les seves exposicions orals. 

La versió gratuïta inclou un nombre il·limitat d'enregistraments de fins a 15 minuts amb la possibilitat de descarregar-les en pdf. De la versió de pagament (actualment 5€/l'any) cal destacar que permet enregistraments il·limitats fins a 30 minuts, formes addicionals, captura de vídeo en temps real, marca d'aigua i eina d'edició (entre altres avantatges).

La versió està disponible per a tauletes Android i iOS.

L'hipotètic envelliment d'un mateix amb Make me oldMake me old envelleix el protagonista d'una foto de mida de carnet (aproximadament). Es tracta d'una aplicació senzilla que et permet fer una fotografia des del mateix dispositiu, escollir-la des de Facebook o des de la mateixa galeria del dispositiu. En qüestió de segons, Make me old empeny la fotografia cap al futur deixant resultats força creïbles que es poden compartir a través de Facebook, Whatsapp o per correu electrònic. L'aplicació, de moment, ha estat desenvolupada per a smartphones i tablets que operin amb Android.

Make me old ens ofereix la possibilitat de treballar-la en diferents àmbits educatius. Per a nivells bàsics, ens permet treballar vocabulari facial, així com els verbs tenir i ésser. Pel que fa als nivells intermedis i avançats, amb Make me old podem treballar les descripcions i fins i tot diferents temps verbals com el futur simple o el futur condicional.

El caràcter desenfadat de l'aplicació afegeix humor i diversió a les tasques que en poden derivar. Tasques que, a més, poden ser tant d'expressió oral com d'expressió escrita. Així que tant podem implementar el seu ús en entorns virtuals com en classes presencials.

Podeu descarregar-vos l'aplicació aquí.

dimecres, 20 d’abril de 2016

Periscope com a eina didàctica

Malgrat que molts usuaris coneixen Periscope a causa de la propaganda que n'han fet esportistes mediàtics, es poden trobar usos didàctics lligats a aquesta aplicació.

L'atractiu principal de Periscope és que permet compartir i consultar vídeos en directe i facilita la interacció entre els usuaris que segueixen l'enregistrament i els que el produeixen. A més, la difusió dels vídeos pot ser pública, si es vol que hi tinguin accés tots els usuaris de l'aplicació, o privada, si només es desitja compartir amb determinades persones.

Pel que fa a l'ús de Periscope com a recurs didàctic, considero que el seu potencial va lligat, sobretot, a l'ensenyament fora de l'aula a partir entorns virtuals. Així, mitjançant l'aplicació, es poden fer algunes de les següents tasques: exposicions orals interactives, debats, entrevistes o xerrades amb experts en alguna matèria, repàs de continguts o aclariment de dubtes, classes a distància...

En canvi, en situacions d'ensenyament presencial, considero que l'única característica destacada (i exclusiva) de Periscope és que permet accedir a un ampli ventall de vídeos i notícies en temps real i generar activitats a partir dels visionats.

Amb tot, crec que Periscope pot ser un recurs educatiu rellevant gràcies a la creació d'interaccions múltiples, instantànies i de qualitat que no oferien altres aplicacions relacionades amb la difusió de continguts audiovisuals.


Quizlet, una eina per aprendre i jugar alhora

Si volem utilitzar les TIC per ajudar-nos a l’hora de preparar unes classes de llengua catalana més amenes, l’eina Quizlet ens permet crear diversos jocs de manera gratuïta.

En primer lloc, podem generar una sèrie de targetes que relacionin conceptes a l’apartat Create a Study Set: en general, es tracta d’introduir i integrar el lèxic nou (una paraula amb la seva definició), amb dificultat variable segons el nivell dels estudiants; tot i així, també es pot utilitzar per connectar altres qüestions, com, per exemple, autors i obres rellevants, endevinalles amb les respostes corresponents, frases fetes o refranys i el seu significat, figures retòriques amb exemples, etc. Aquestes darreres opcions són especialment interessants en el cas que siguin els mateixos alumnes els responsables de la creació de les targetes.

A l’hora de posar-lo en marxa, hi ha l’apartat d’estudi (Study) i el de joc (Play). Quant al primer, l’eina ens ofereix diverses possibilitats per facilitar l’adquisició de conceptes: a partir de la visualització de les dues cares de les targetes, escriure la definició corresponent al concepte proporcionat o el mateix nom del concepte partint de la definició, transcriure la resposta que se sent -de manera que els alumnes puguin escollir a partir del que els sigui més fàcil segons si aprenen a partir del sentit de la vista (Cards) o l’oïda (Speller)-, i, finalment, un test d’opcions múltiples, escriptura, veritable/fals i de relacionar

Pel que fa al vessant lúdic, hi ha un joc que consisteix a superposar els conceptes que apareixen dispersos per la pantalla per tal d’anar-los eliminant fins a quedar sense (Scatter) i un que consisteix a escriure la resposta en un temps determinat, i que té l’aspecte d’un videojoc ambientat a l’espai (Gravity). El professor pot convidar-hi els alumnes, que aniran guanyant punts a la classificació.


L’aplicació, que està en anglès, és accessible a l’ordinador i al mòbil (iOS, Android). Amb la versió de pagament, a més, també se’ns permet incloure-hi imatges i arxius de so enregistrats per nosaltres i seguir l’activitat dels alumnes, però la més senzilla és prou interessant per introduir-la a l’aula, ja que el fet que tant el professor com els estudiants puguin crear jocs n’enriqueix les possibilitats.

divendres, 30 de maig de 2014

Perduts en l'immensitat del núvol


Ens trobem en un context social on les diferències generacionals en l’ús de les noves tecnologies és molt marcat. Els nostres pares han viscut l’aparició de les aules d’informàtica a les seves escoles, la màquina d’escriure que els era tan coneguda queda amb un paper secundari, més aviat anecdòtic. L’internet, els ordinadors portàtils, els smartphones, les tablets... canvis que els adults han viscut i que les noves generacions viuen com a un fet normal i corrent.

Com a membres d’una societat en canvi constant hem de desenvolupar certes habilitats per adaptar-nos a aquests canvis; tot i això, sabem que cada persona té una manera diferents d’adaptar-s’hi. En cursos per adults on s’utilitzen les TIC com a mitjà per assolir les diferents competències i facilitar l’aprenentatge, es té en compte aquesta diferència d’adaptació a les noves tecnologies?

En molts casos, els cursos ja utilitzen EVA per tal de permetre a les persones adultes la formació constant a la vegada que treballen, però en pocs casos hi ha un “manual d’instruccions” que et faciliti de conèixer aquest nou entorn; de fet, en el mateix Màster de Formació del Professorat de Català per a Adults, els alumnes hem tingut problemes per adaptar-nos al nou Campus Virtual i, fins i tot ara, continuem perdent-nos dins d’aquesta plataforma.

Com a futurs mestres, ens hem d’assegurar que els alumnes estiguin còmodes amb les plataformes que utilitzaran; en el cas contrari, és provable que acabin deixant el curs. Un altre fet que és important de tenir en compte és que cada curs utilitza plataformes i TIC diferents, de manera que, els alumnes que només poden accedir a cursos per mitjà dels EVA, han d’acostumar-se a moltes plataformes diferents, amb estètica diferents, amb instruccions diferents i amb un funcionament diferent. Per tant, queda marcada la necessitat de tenir algun material que ajudi els alumnes a poder gestionar tots aquests entorns. És aquesta la solució? O potser hauríem d’optar per intentar unificar el funcionament de les diferents plataformes? Com evitarem que els nostres alumnes quedin perduts en l’immensitat del núvol?