divendres, 1 d’abril de 2011

Llegim en català d'una manera fàcil


Lectura fàcil és un projecte a favor de la democràcia lectora. Els principis fundacionals són tres: 1. Tothom ha de tenir accés a la informació, a la literatura i a la cultura; 2. La lectura és una necessitat social i un dret recollit en diversos textos legals nacionals i internacionals; 3. Llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències.


Els materials amb què compta el projecte són diversos (llibres, fotocòpies, pàgines web, etc.), i contenten un llenguatge senzill però digne, amb un línia argumental i cronològica que facilita la comprensió lectora. El disseny és clar i les imatges complementen el text.


Un dels grups impulsors de l'associació que dóna vida al projecte és el Grup de Treball de Lectura Fàcil del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, vinculat a la Easy to read Network, d'àmbit europeu.