dijous, 7 d’abril de 2011

El programa POCTEFA Cultur Pro

La columna del país i del projecte; a un costat la UPVD, a l'altre la UdG

L'intercanvi lingüístic sempre ha estat un bon mitjà d'aprenentatge, ja que el contacte amb la llengua és de referent immediat i canviant, imprevisible per tant. Això obliga els aprenents a forçar l'agilitat mental per bastir-se de recursos de resposta que gràcies a estar dotats d'un context quedaran molt més fàcilment i efectivament impresos com a part del sistema de la nova llengua d'aprenentatge.
Amb aquest criteri,  la Universitat de Girona (cap de files), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida, i la Xarxa Vives d'Universitats, van promoure dins dels programa POCTEFA Cultur Pro el projecte de Parelles lingüístiques per a l'intercanvi de català/francès. El funcionament és simple: cal formar part d'un dels cursos que ofereixen, sol·licitar l'accés, estar disposat a fer 10 sesions setmanals per mitjà de videoconferència d'una hora (mitja hora en una llengua i mitja en l'altra) i disposar dels mitjans tècnics per accedir-hi (poc més que tenir una connexió a la xarxa mínimament digna, el firefox2 i una webcam en condicions).


Els avantatges principals respecte a altres projectes similars són el suport continu d'un coordinador, el nivell adaptat de tots dos participants, i possibilitat de fixar els aspectes de funcionament de la parella en la primera trobada, com ara els criteris de correcció. A més, tot i que a primer cop d'ull fa una mandra inevitable, el fet que es demani també una memòria final en que calgui fer-hi constar, entre altres dades, un resum de l’intercanvi lingüístic global o la compilació de diversos petits resums de cada sessió ( la distribució temporal dedicada a cada llengua i dels temes), pot ajudar els mateixos aprenents a reprendre allò après amb un cop d'ull ràpid a cada fitxa-resum. 

Els principals inconvenients és que cal estar inscrit als cursos, que l'accés sembla destinat a nivells no inicials i que el projecte acaba l'any vinent.  Com a crítica, i no menor, sembla increïble que un projecte lingüístic com aquest tingui tan poca cura per la qualitat lingüística de la presentació.Tot i això, crec que val la pena de fer-hi un cop d'ull.