dimecres, 17 de desembre de 2008

Splashcast, una opció completa

Potser n’haureu sentit a parlar d’aquesta plataforma que alguns recomanen per a canals de vídeo privats. Jo diria que pot ser molt més que això. La podríem fer servir com a audioblog ja que, a diferència d’altres casos com Snapvine, Splashcast ens dóna la possibilitat de crear estímuls i comentaris en formats d’àudio, de vídeo, de presentació de diapositives o de text; ja siga directament o penjant-hi un arxiu. Els ítems creats podem agrupar-los en shows i aquestos, si volem, en channels. En tots dos casos ens generarà un codi, individual o de canal, que podrem enganxar al nostre blog i oferir així la possibilitat de fer una mica d’expressió oral. Val a dir que la pitjor part se l’emporta el text escrit en línia perquè qualsevol caràcter que no existesca en anglés el transforma en un símbol estrany. Tant se val! Perquè ens obre altres possibilitats molt interessants.