dijous, 29 de març de 2012

“La construcció del significat: creativitat i comunicació”.

El passat 28 de març en Daniel Cassany (@dancassany) va donar una conferència a la FUB (Manresa). El tema tractat va ser “La construcció del significat: creativitat i comunicació”. La conferència va tenir un caire participatiu i va provocar la reflexió amb la proposta de diferents exercicis i exemplificacions.
 
 
Es va tractar el concepte de significat, expressant que es pot analitzar des de la perspectiva  personal i creativa, i no només des del significat que trobem al diccionari. Nosaltres podem manar en el significat que donem a les paraules i expressions, tenim autoritat per ser creatius partint del nostre coneixement més particular. El significat és dinàmic i pot variar segons el context social i cultural. Per exemple, amb Internet podem parlar en castellà amb persones de països molt allunyats del nostre, però que puguem parlar no vol dir que ens entenguem, és possible que no compartim el referent social i cultural necessari per entendre’ns. La interpretació és fa personal segons els nostres coneixements. Les inferències que fem en un context pragmàtic,  podem fer variar el significat d’una mateixa paraula. Per exemple, casar-se no és el mateix segons les diferents cultures, religions o concepcions personals.

El que ens fa uns veritables comunicadors és la capacitat de crear significat. Podem utilitzar neologismes, extensions semàntiques o metàfores. Algunes de les metàfores que han tingut més rellevància en el context de les TIC han estat la de “ Nadius  i Immigrants” per definir els tipus d’usuaris, els nadius són els nascuts després de l’any 93,  ja amb l’ordinador a casa. Una segona metàfora de Peter Kruse, és la de “Visitant o Resident Digital”, en què el visitant utilitza les TIC com  un element complementari, i el resident em fa un ús natural i quotidià totalment integrat en la seva vida diària. També es pot parlar del “Rusc i les Abelles” fent referència a la participació que es produeix en  les web 2.O. I com no és inevitable l’ús de la metàfora de la “Fractura Digital” que es pot donar entre els que tenen o no accés a les TIC, o els que les sabem utilitzar o no.
Montse F.

1 comentari:

AM ha dit...

El text és dens; els acudits graciosos.

Anna